คุณสามารถติดตามสถนะสินค้า และคำสั่งซื้อได้ 2 ช่องทางคือ

1. ติดตามสินค้าจาก Order ID # (เลขที่สั่งซื้อ)

ติดตามสถานะสินค้าจากหมายเลขสั่งซื้อของคุณ

ในการติดตามสถานะการสั่งซื้อของลูกค้า กรุณากรอกรหัสการสั่งซื้อ (Order ID) และ อีเมล์ที่ใช้ในใบสั่งซื้อ ในช่องด้านล่างนี้ และกดปุ่ม "ติดตาม" (ลูกค้าได้รับรหัสการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ในใบเสร็จรับเงินที่ส่งไปยังอีเมลของลูกค้าค่ะ)

 

2. ติดตามสินค้าจากหมายเลขพัสดุ (ไปรษณีย์)

ติดตามสถานะสินค้าจากหมายเลขพัสดุของคุณได้ทุกเวลา

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ โดยการนำหมายเลขพัสดุที่เราได้แจ้งให้ลูกค้าไปนั้น

(หมายเลข 13 หลัก EU841449484TH) กรอกลงในช่องด่านล่าง แล้วกดปุ่ม “Track” เพื่อตรวจสอบ

: ใส่หมายเลขพัสดุของคุณ

: ตัวอย่างหน้าตรวจสอบสถานะกรจัดส่งได้อย่างละเอียด